پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

دفتر حقوقی بین المللی دکتر جنیدی و همکاران

شایان ذکر است که مشتریان ما از خدمات حل اختلاف حرفه ای ارائه شده توسط مرکز سازش و داوری جنیدی و همکاران با رعایت دقیق معیارهای استقلال و بی طرفی بهره مند می شوند.

مشاهده کنید
جالو دارای تیم متخصص غنی و عمیق در زمینه های زیر است

قوانین شرکت ها

بیشتر

بانکداری و مالی

بیشتر

داوری و دعاوی داخلی و بین المللی

بیشتر

سرمایه گذاری خارجی

بیشتر

قوانین انرژی

بیشتر

قوانین قراردادها

بیشتر

قوانین مالیات

بیشتر

ثبت اختراع و علائم تجاری

بیشتر

حقوق تجارت بین الملل

بیشتر

مشتریان

برخی از مشتریان برجسته ما

  • dieseldiesel
  • canoncanon
  • raybanrayban
  • fedexfedex
  • ebayebay
  • intelintel
  • diesel2diesel2
  • rayban2rayban2