پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

دفتر حقوقی بین المللی دکتر جنیدی و همکاران

شایان ذکر است که مشتریان ما از خدمات حل اختلاف حرفه ای ارائه شده توسط مرکز سازش و داوری جنیدی و همکاران با رعایت دقیق معیارهای استقلال و بی طرفی بهره مند می شوند.

مشاهده کنید
موسسه حقوقی بین المللی دکتر جنیدی و همکاران دارای تیم متخصص و غنی  در زمینه های زیر است

حقوق شرکت ها و قراردادها

بیشتر

حقوق بانکی و مالی

بیشتر

حقوق حمل و نقل و بیمه

بیشتر

داوری بین المللی و داخلی و دعاوی قضایی

بیشتر

حقوق سرمایه گذاری بین المللی

بیشتر

حقوق انرژی

بیشتر

حقوق ساخت و پیمانکاری

بیشتر

قوانین مالیات

بیشتر

ثبت اختراع و علائم تجاری

بیشتر

حقوق تجارت بین الملل

بیشتر

مشتریان

برخی از مشتریان برجسته ما

  • dieseldiesel
  • canoncanon
  • raybanrayban
  • fedexfedex
  • ebayebay
  • intelintel
  • diesel2diesel2
  • rayban2rayban2